उत्पादन उपकरणे

वृद्धत्व चाचणी कक्ष
तापमान सायकल बॉक्स
व्हॅक्यूम कॅबिनेट
स्पेक्ट्रोमीटर
आयातित चिप माउंटर
पीआयव्ही चाचणी उपकरणे
उत्पादन ओळ
समांतर सीम सीलिंग मशीन
लेझर वेल्डर
तरंगलांबी मीटर